รถตู้ที่ใช้ในการเดินทางเป็นโตโยต้าคอมมูเตอร์D4Dรุ่นใหม่ล่าสุด ทีวี คาราโอเกะ เบาะวีไอพี กว้าง สบาย คนขับชำนาญเส้นทาง

หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ สอบถามทัวร์ การจองทัวร์ ติดต่อทีมงาน ข้อมูลการท่องเที่ยว เช่ารถตู้ หลวงพระบาง ลาวใต้ิ รถตู้ที่ใช้ในการเดินทางทุกทริป สาระความรู้ ชวนเที่ยว สไมล์ไทยทัวร์ ทัวร์ บริษัททัวร์ทะเล ทริปที่ผ่านมา ลิ้งค์ อุทยานแห่งชาติ อินทนนท์ ดอยอ่างขาง ดอยตุง ภูเรือ ทุ่งแสลงหลวง ภูหินร่องกล้า ภูชี้ฟ้า ดอยแม่สลอง

โปรแกรมG15 ภูเรือ ภูหลวง ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ ทุ่งแสลงหลวง 3 วัน 4 คืน 5,700 บาท

สอบถามราบละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-8139228,02-8058800, 083-3086327,086-3089035,086-3458363
โปรแกรมทัวร์ดี ทัวร์โกทูดอย


วันแรก กรุงเทพฯ เลย

19.30 น. นัดพบกันที่ ปั๊ม ปตท. สนามเป้าทีมงานให้การต้อนรับ
20.00 น. ออกเดินทางจาก ปตท. สนามเป้าโดย รถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงรุ่นใหม่ล่าสุด มุ่งหน้าสู่ จ.เลย

วันที่สอง ภูเรือ ภูหลวง สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน

05.30 น. ชมพระอาทิตย์ขึ้น อุทยานแห่งชาติภูเรือ ที่ ผาโหล่นน้อย สามารถมองเห็นภู
หลวงและทะเลภูเขาสลับซับซ้อน จากนั้นเดินเลียบหน้าผา ผ่านป่าไม้ที่มืดครื้ม อากาศเย็นสบาย จนถึง
ยอด ภูเรือ ที่ ยอดภูเรือ สามารถมองเห็นแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงได้ และเข้าชมพระพุทธรูปนาวาบรรพต
จากนั้นเดินไปยังทุ่งกวางตาย
และลานหินขันหมาก ระหว่างทางจะมีดอกไม้ป่า เช่น กระเจียว กระดุมเงิน เปราะภู
เอื้องนวลจันทร์ ชมสวนหินพาลี ซึ่งมีหินรูปร่างประหลาดมากมาย ชมหินศิวะ หินเต่า ผาซำทอง
ซึ่งมีไลเคนสีทองปกคลุม และจุดชมวิวเดโช
รับประทานอาหารเช้าที่อุทยานฯ (มื้อที่ 1)
09.00 น.
เดินทางสู่ ภูหลวง มรกตแห่งอีสาน ดินแดนที่ค้นพบกล้วยไม้ป่ามากที่สุดในประเทศไทย
10.30 น. เดินชมธรรมชาติบน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เริ่มจากโคกนกบา ลานสุริยันต์ จากนั้นชมผาช้างผ่าน
ผาสมเด็จ ผาเตลิ่น รอยเท้าไดโนเสาร์ รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค (มื้อที่ 2) ที่ผาเตลิ่น
ในช่วงฤดูหนาวมีโอกาสได้พบกล้วยไม้หายากได้แก่ รองเท้านารีปีกแมลงปอ รองเท้านารีอินทนท์ เอื้องสำเภา
และเมเปิ้ลแดง เป็นต้น จากนั้นชมวิวที่ผาเยืองจากนั้น. เที่ยวชม สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน ไร่องุ่นขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย แวะซื้อผลิตภัณฑ์ ไวน์ ชาโต เดอ เลย องุ่นสดพร้อมสินค้าเกษตรนานาชนิด
16.00 น. สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับที่พัก ณ โรงแรมชัชฎาแกรนด์รีสอร์ท (ห้องพัดลม 2 ท่าน/ห้อง)
รีสอร์ทสวยบรรยากาาศธรรมชาติ ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นของอำเภอภูเรือ หรือระดับเดียวกัน
18.30 น. บริการอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อที่ 3) ... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ

05.30 น. เดินทางสู่ ภูทับเบิก ซี่งเป็นยอดเขาสูงที่สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ ชม ไร่กะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในโลก
และชมทะเลหมอก ทะเลภูเขาที่สลับซับซ้อน จากนั้นย้อนกลับลงมาชมวิวที่ จุดชมวิวธารพาย (Unseen in
Thailand)
ชมวิวทะเลภูเขาที่สวยงาม บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4)
09.00 น.
เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ บริเวณ ภูหินร่องกล้า ได้แก่ โรงเรียนทหารและการเมือง
ชมศูนย์กลางการเรียนการสอนของพรรคคอมมิวนิสต์ ชม กังหันน้ำ ที่ใช้สีข้าว
10.00 น. เดินเที่ยว สำนักอำนาจรัฐ ซึ่งเป็นศูนย์กลางบัญชาการ ชม บ้านพักของคุณเสกสรรค์ ประเสริฐกุล และ
คุณจิรนันท์ พิตรปรีชา สมัยเป็นนักศึกษาที่หลบหนีช่วงเหตุการณ์ตุลาวิปโยค ชม หลุมหลบภัยทางอากาศ
แล้วเดินเลียบหน้าผา ระหว่างทางจะพบดอกไม้บนลานหินมากมาย แวะชมวิวที่ ผาชูธง
เป็นสถานที่ที่พรรคคอมมิวนิสต์จะชูธงค้อนเคียวทุกครั้งที่รบชนะรัฐบาล ปัจจุบันมีธงชาติไทยโบกสะบัดอยู่
ที่นี่ลมเย็นสบาย มองเห็นป่าน้ำหนาวอยู่ลิบๆ จุดต่อไปคือ ลานหินปุ่ม ชมปรากฎการณ์อันน่าอัศจรรย์
โดยจะมีหินเป็นลักษณะเป็นตะปุ่มตะปั่มจำนวนมาก
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ ร้านรังทอง (มื้อที่ 5)
13.00 น
. ชม ลานหินแตก ปรากฏการณ์น่าอัศจรรย์ของธรรมชาติ โดยเป็นรอยแตกยาว ลึก กว้าง 1 – 2 เมตร
ชมดอกไม้บนลานหินที่สวยงาม
15.30 น. เข้าพัก ณ เขาค้อรีสอร์ท (ห้องพัดลม 2 ท่าน/ห้อง) รีสอร์ทสวยในบรรยากาศสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย
หรือระดับเดียวกัน
18.30 น. บริการอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อที่ 6)... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ทุ่งแสลงหลวง ทุ่งนางพญา เขาค้อ น้ำตกศรีดิษฐ์ ไร่บีเอ็น

06.30 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7)
07.30 น
. อำลาที่พัก ด้วยความประทับใจ
08.30 น. เที่ยวชม ทุ่งแสลงหลวง และ ทุ่งนางพญา (Unseen in Thailand)
ทุ่งหญ้าสะวันนาท่ามกลางป่าสนขนาดใหญ่ที่ยังคงความสมบูรณ์ของป่าไม้และสัตว์ป่า
10.00 น. เที่ยวบริเวณ เขาค้อ ได้แก่ พระตำหนักเขาค้อ ซึ่งอยู่บนยอด เขาย่า
มีการปลูกไม้่ดอกไม้ประดับงดงามมาก
12.00 น. บริการอาหารกลางวันส้มตำไก่ย่างที่ น้ำตกศรีดิษฐ ์ (มื้่อที่ 8)
13.00 น.
ชม น้ำตกศรีดิษฐ์ น้ำตกขนาดใหญ่ ที่สวยที่สุดอีกแห่้งของลำน้ำเข็ก
14.00 น. นมัสการ พระบรมสารีริกธาตุ และชมทะเลภูเขาสลับซับซ้อน ชม อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ
อนุสรณ์สถานเหตุการณ์รบกันในอดีตระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์ และเที่ยวชม ฐานอิทธิ

ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบริเวณเขาค้อ และชมซากอาวุธ เครื่องจักรที่ใข้ในสมัยสงคราม
16.00 น. เลือกซื้อของฝาก พืชผลเมืองหนาว ที่ ไร่บีเอ็น ... เดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 9) ... เดินทางกลับ

วันที่ห้า เพชรบูรณ์ กรุงเทพฯ

04.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมร้อยยิ้มและความประทับใจ

ราคา

ผู้ใหญ่ 5,700 บาท/ท่าน

ราคาหมู่คณะ

จำนวนคน 6 ท่าน 7 ท่าน 8 ท่าน 9 ท่าน 10 ท่าน
ู้เริ่มต้นกรุงเทพฯ (บาท/ท่าน) 6,700 6,100 5,700 5,400 5,200

ราคานี้ี้รวม

รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด
ค่าที่พัก 2 คืน ( โรงแรมชัชฎาแกรนด์รีสอร์ท และ เขาค้อรีสอร์ท หรือระดับเดียวกัน)
ค่าอาหาร 9 มื้อ
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

การติดต่อ
สำนักงานโกทูดอย เลขที่ 160/248 ถนน เพชรเกษม ตำบลยายชา สามพราน นครปฐม(ใกล้ฟาร์มจรเข้สวนสามพราน)
โทร : 086-3089035,083-3086327,034-326789
แฟกซ์ : 034-326789
อีเมล์ : Gotodoi@hotmail.com
Website : http://www.gotodoi.com
สำนักงานขาย กทม
สำนักงานงานเลขที่ 7/61 ซอยเอกชัย 69 ถนนเอกชัย แขวง บางบอน
เขตบางบอน โทร 02-8139228,02-8058800, 083-3086327,086-3089035,086-3458363

เรียนผู้มีอุปการะคุณทุกท่านครับช่วงนี้โกทูดอยได้จัดซื้อรถตู้เข้าเสริมทีมหลายคันและให้บริการเช่าวันละ1,500 บาทครับสนใจโทรจองได้ที่083-3086327,086-3089035คำแนะนำในการจองทัวร์

ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที
รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ ผู้จัดการและผู้ถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้

-ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย กรุงเทพ

- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมลล์ gotodoi@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 034-326789 สำนักงานโกทูดอย
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 083 3086327 086-3089035

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใด โปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ สามารถกระทำได้ดังนี้

ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำห้องพักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตคืนเงินมัดจำโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน ทางทีมงานจะโอนเงินคืนให้ทั้งหมด
- ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 15-20 วัน จะคืนมัดจำให้ 50 % ของเงินมัดจำ
- อีก 14 วัน ก่อนวันเดินทาง ขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

อย่างไรก็ตามทีมงานจะยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก หากวิธีใดที่สามารถทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ได้เราจะทำทันทีครับ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที