รถตู้ที่ใช้ในการเดินทางเป็นโตโยต้าคอมมูเตอร์D4Dรุ่นใหม่ล่าสุด ทีวี คาราโอเกะ เบาะวีไอพี กว้าง สบาย คนขับชำนาญเส้นทาง

โปรแกรมG16 ผาแต้ม โขงเจียม น้ำตกแสงจันทร์ ทุ่งดอกไม้ แก่งตะนะ ช่องเม็ก ภูจองนายอย เขาพระวิหาร 3 วัน 2 คืน 5,400 บาท

สอบถามราบละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-8139228,02-8058800, 083-3086327,086-3089035,086-3458363
โปรแกรมทัวร์ดี ทัวร์โกทูดอย


วันแรก กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี


19.00 น. นัดพบกันที่ ปั๊ม ปตท. สนามเป้าทีมงานให้การต้อนรับ

19.30 น. ออกเดินทางสู่ จ. อุบลราชธานี ด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่สุด พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

วันที่สอง โขงเจียม ณ ทุ่งดอกไม้เหนือ น้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกทุ่งนาเมือง น้ำตกลงรู Unseen In Thailand

07.00 น. บริการ อาหารเช้าที่ อ.โขงเจียม (มื้อที่ 1)
08.30 น. ชม ทุ่งดอกไม ้ที่บานเต็มลานหิน ณ ทุ่งดอกไม้เหนือ น้ำตกสร้อยสวรรค์ ได้แก่ สร้อยสุวรรณา กระดุมเงิน ดุสิตา มณีเทวา ทิพย์เกสร หญ้าบัว เป็นต้น ซึ่งจะบานเต็มทุ่งช่วง กันยายน - มกราคม
10.00 น. เที่ยว น้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกขนาดใหญ่ 2 สาย สูงกว่า 30 เมตร ไหลมารวมกันเหมือนสายสร้อย
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)
14.00 น. ชม น้ำตกทุ่งนาเมือง น้ำตกขนาดกลางสูงประมาณ 20 เมตร ระหว่างทางจะพบ เถาวัลย์ยักษ์ ขนาดเส้นรอบวงเกือบ 1 เมตร
15.00 น. ชม น้ำตกแสงจันทร์ หรือ น้ำตกลงร ู Unseen In Thailand น้ำตกแปลก ที่ไหลลอดรูลงมาสวยงามมาก
18.00 น. บริการอาหารเย็นที่ แพอารียา ชิมอาหารประเภทปลาสดๆ จากแม่น้ำโขง (มื้อที่ 3)
19.30 น. เข้าพักที่ บ้านสวนพีรดารีสอร์ท หรือระดับเดียวกัน ( 2 ท่าน/ห้อง แอร์ ทีวี น้ำอุ่น) .... พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ผาแต้ม แม่น้ำสองสี แก่งตะนะ วัดถ้ำคูหาสวรรค ตลาดชายแดนไทย-ลาว ที่ ช่องเม็ก

04.30 น. ตื่นเช้า ออกเดินทางไปชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามที่ ผาแต้ม
06.30 น. บริการอาหารเช้าที่ร้านอาหารอุทยานฯ (มื้อที่ 4)
07.30 น. ชมหมู่ภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาตร์อายุกว่า 3,000 ปี Unseen In Thailand ซึ่งมี 4 กลุ่มภาพเขียน จากนั้นชม เสาเฉลียง ประติมากรรมอันงดงามจากธรรมชาติ
12.00 น. บริการอาหารกลางวันท ี่ร้านริมโขง (มื้อที่ 5)
13.00 น. ล่องเรือชมทิวทัศน์ แม่น้ำสองสีซึ่งเป็นจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูล จากนั้นล่องเรือต่อไปชม แก่งตะนะ ชมแก่งหินที่สวยงามขนาดใหญ่กั้นขวางลำน้ำมูล
14.30 น. นมัสการ หลวงปูคำคนึง เกจิอาจารย์ื่์ชื่อดัง วัดถ้ำคูหาสวรรค ์ จากนั้น ชมทิวทัศน์อันงดงามของอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนที่ เขื่อนสิรินธร
15.30 น. ช้อปปิ้ง ตลาดชายแดนไทย-ลาว ที่ ช่องเม็ก ข้ามไปประเทศลาวเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีและสินค้าพื้นบ้าน พร้อมบริการอาหารเย็นที่ช่องเม็ก (มื้อที่ 6)

วันที่สี่ ภูจองนายอย น้ำตกบักเตว เ ขาพระวิหาร ผามออีแดง ร้านขาหมูนางรอง จ.บุรีรัมย์

06.30 น. บริการ อาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 7)
08.00 น. เที่ยว อุทยานแห่งชาติ ภูจองนายอย ผืนป่าที่สมบูรณ์ที่สุดของอีสานใต้ ชม น้ำตกห้วยหลวง หรือเรียกอีกชื่อว่า น้ำตกบักเตว น้ำตกขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดของอีสานใต้ สูงกว่า 50 เมตร และเดินชม น้ำตกจุ๋มจิ๋ม น้ำตกขนาดกลางที่อยู่ไม่ไกลจากน้ำตกห้วยหลวง จากนั้นมุ่งหน้าสู่เ ขาพระวิหาร
12.00 น. บริการกลางวันแบบอีสานแท้ที่ ร้านอาหารเขาพระวิหาร (มื้อที่ 8)
13.00 น. ชมทิวทัศน์อันงดงามของประเทศกัมพูชา จาก ผามออีแดง จากนั้นชม รูปแกะสลักนางอัปสร ศิลปะขอมUnseen In Thailand
14.00 น. ชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทเขาพระวิหาร ปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศกัมพูชา
16.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะรับประทานอาหารเย็นที่ ร้านขาหมูนางรอง จ.บุรีรัมย์ (มื้อที่ 9)
23.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคา
ผู้ใหญ่ 5,200 บาท/ท่าน

ราคาหมู่คณะ

จำนวนคน 6 ท่าน 7 ท่าน 8 ท่าน 9 ท่าน 10 ท่าน
ู้เริ่มต้นกรุงเทพฯ (บาท/ท่าน) 6,400 5,800 5,200 5,000 4,700

ราคานี้รวม

ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP
ค่าที่พัก 2 คืน ( บ้านสวนพีรดารีสอร์ท ห้องปรับอากาศ โทรทัศน์ น้ำอุ่น)
ค่าเรือล่องแม่น้ำสองสี
ค่าอาหาร 9 มื้อ
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
ค่าผ่านแดนเข้าประเทศลาวที่ช่องเม็กและค่าผ่านแดนเข้าประเทศกัมพูชาที่เขาพระวิหาร
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

การติดต่อ
สำนักงานโกทูดอย เลขที่ 160/248 ถนน เพชรเกษม ตำบลยายชา สามพราน นครปฐม(ใกล้ฟาร์มจรเข้สวนสามพราน)
โทร : 02-8139228,02-8058800, 083-3086327,086-3089035,086-3458363
แฟกซ์ : 034-326789
อีเมล์ : Gotodoi@hotmail.com
Website : http://www.gotodoi.com

สำนักงานขาย กทม
สำนักงานเลขที่ 7/61 ซอยเอกชัย 69 ถนนเอกชัย แขวง บางบอน
เขตบางบอน โทร 02-8139228,02-8058800, 083-3086327,086-3089035,086-3458363

เรียนผู้มีอุปการะคุณทุกท่านครับช่วงนี้โกทูดอย์ได้จัดซื้อรถตู้เข้าเสริมทีมหลายคันและให้บริการเช่าวันละ1,500 บาทครับสนใจโทรจองได้ที่083-3086327คำแนะนำในการจองทัวร์

ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที
รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ ผู้จัดการและผู้ถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 12/1249
ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้

-ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม

- ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย กรุงเทพ

- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมลล์ gotodoi@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 034-326789 สำนักงานโกทูดอย
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 083- 3086327,086-3089035

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใด โปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ สามารถกระทำได้ดังนี้

ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำห้องพักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตคืนเงินมัดจำโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน ทางทีมงานจะโอนเงินคืนให้ทั้งหมด
- ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 15-20 วัน จะคืนมัดจำให้ 50 % ของเงินมัดจำ
- อีก 14 วัน ก่อนวันเดินทาง ขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

อย่างไรก็ตามทีมงานจะยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก หากวิธีใดที่สามารถทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ได้เราจะทำทันทีครับ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที